Sugarhome s.r.o.

úrok 5 % p.a.

Česká společnost Sugarhome se specializuje na investice do rezidenčních nemovitostí a jejich následný pronájem. Prostřednictvím firemních dluhopisů této společnosti může získat fixní výnos ve výši 5 % p. a., který je vyplácen formou kupónu jednou ročně.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

agent pro zajištění

agent pro zajištění

investice od 100 000 Kč

investice od 100 000 Kč

splatnost 14.2.2023

splatnost 14.2.2023

O společnosti Sugarhome

Sugarhome s.r.o.

Společnost působí primárně v Jihomoravském kraji, především v Brně, kde stejně jako v Praze nepokrývá výstavba nových bytů ani zdaleka poptávku. Společnost je personálně provázaná se zkušenou developerskou společností All Inclusive Development, která je na trhu již 10 let a má za sebou řadu úspěšných projektů. Aktuálně společnost Sugarhome s touto firmou spolupracuje na dvou projektech v moderních brněnských čtvrtích. Výstavbou nových bytů plánuje společnost rozšířit své aktuální bytové portfolio.

Investovat firemních dluhopisů společnosti Sugarhome můžete již od 100 000 Kč. Fixní úrok tohoto dluhopisu je 5 % p. a.

Agent pro zajištění

Za splacení emise dluhopisů nese plnou odpovědnost emitent, společnost Sugarhome.
Splacení emise dluhopisů bude také zajištěno zástavním právem k nemovitostem v majetku emitenta ve prospěch agenta pro zajištění. Emitent se v emisních podmínkách dluhopisů zavázal provést zajištění pohledávek držitelů dluhopisů ve prospěch agenta pro zajištění. Emitent se zavázal, že pohledávky z vydaných dluhopisů budou zajištěny zástavním právem k nemovitostem ve výši 100 % nominální hodnoty dluhopisů. Spolu se směnkou, kterou emitent také vydal pro posílení pozice věřitele, se jedná o zajišťovací mechanismy, které budou realizovány na emitentovi nezávislým subjektem. Agentem pro zajištění je obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Podrobné informace o mechanizmu zajištění a o funkci agenta pro zajištění naleznete v emisních podmínkách dluhopisů, v čl. 3.2.

Parametry úpisu

Úrok:

5 %

Konec úpisu:

30.11.2018

Emitent Sugarhome s.r.o.
Název emise SUGARHOME 5,00%/23
Měna CZK
Celkový objem emise 21.000.000,-Kč
Datum emise 15.2.2018
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10000
Úrok 5 %
Výplata úroku 1x ročně
Termín výplaty úroků 14.2.2019, 14.2.2020, 14.2.2021, 14.2.2022, 14.2.2023
Emisní kurz 100% jmenovité hodnoty
Aktuální cena 1 dluhopisu 10.469,- Kč
Konec upisovacího období 30.11.2018
Datum splatnosti 14.2.2023
Forma dluhopisu zaknihovaná
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Zpětný odkup ano
Dodatečné zajištění ano - agent pro zajištění
Převoditelnost dluhopisu povolena

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Je nám líto, prodej tohoto dluhopisu již byl ukončen.

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.