Portiva Automotive Finance VII. 6%/2026

úrok 6 % p.a.

Portiva je investiční skupina působící především v oblasti energetiky. Dalšími investičními pilíři firmy jsou oblasti real estate, softwarové služby v automotive a správa investičních fondů. Skupina drží majoritní podíl v holdingu EAG, lídru v konsolidaci prodejních kanálů a služeb v automotive v regionu CEE.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

fixní úrok 6%

fixní úrok 6%

výplata úroku 4x ročně

výplata úroku 4x ročně

splatnost 12.8.2026

splatnost 12.8.2026

O společnosti

Portiva Automotive Finance VII. 6%/2026

Skupina Portiva vlastní mimo jiné i investiční holding EAG, což je lídr v IT službách v automotive segmentu v Česku a na Slovensku. EAG konsoliduje trh se softwarovými službami pro prodejce nových i ojetých vozů, importéry a další účastníky trhu. Jejich software odebírá přes 80 % českého trhu, včetně největších automobilových značek. Softwarovou jedničkou je také na Slovensku s více než 60% podílem. Mezi její hlavní partnery patří například Mercedes-Benz, Volvo, Hyundai, Citroen, Kia či Ford. Nejnovější přírůstkem do rodiny EAG je společnost Cebia působící na trhu v ČR již 20 let.

Prostřednictvím dceřiné společnosti PORTIVA Automotive Finance získává EAG emisí dluhopisů kapitál na další akvizice ve střední a západní Evropě. V letošním roce plánuje EAG expandovat do dalších zemí střední a západní Evropy. Cílem je konsolidovat fragmentovaný evropský trh.

Parametry úpisu

Úrok:

6 %

Konec úpisu:

21.5.2023

Emitent PORTIVA Automotive Finance s.r.o. 
Název emise Portiva Automotive Finance VII. 6%/2026
Měna CZK
Celkový objem emise 100 000 000 CZK
Datum emise 12.8.2021
Jmenovitá hodnota dluhopisu 50 000 CZK
Úrok 6 %
Výplata úroku 4x ročně vždy k 12. únoru, květnu, srpnu a listopadu
Emisní kurz 100% jmenovité hodnoty
Aktuální cena 1 dluhopisu 50.225,- Kč
Konec upisovacího období 21.5.2023
Datum splatnosti 12.8.2026
Forma dluhopisu na jméno
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Zpětný odkup ano
Převoditelnost dluhopisu povolena

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Tento dluhopis je k dispozici na Tržišti cenných papírů.
Přejít na Tržiště

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.