Dluhopisy Babičkin dvor 5,75/25

úrok 5.75 % p.a.

Emitent je účelově založenou společností s cílem získat financování prostřednictvím emisí dluhopisů, a to výhradně pro Sesterskou společnost. Výtěžek z emisí bude použit na nové výrobní investice v oblasti produkce a zpracování vajec.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

fixní úrok 5,75%

fixní úrok 5,75%

potravinářský sektor

potravinářský sektor

agent pro zajištění

agent pro zajištění

splatnost 1.7.2025

splatnost 1.7.2025

O společnosti Babičkin dvor Financial Services

Dluhopisy Babičkin dvor 5,75/25

Společnost Babičkin dvor Financial Services vznikla v roce 2020 jako účelově založená společnost s cílem získat financování prostřednictvím emisí dluhopisů, a to výhradně pro financování investic ve společnosti Babičkin dvor a.s. 

Sesterská společnost je druhým největším výrobcem vajec na Slovensku s produkcí 115 mil. vajec ročně. Produkce vajec probíhá na 9 farmách, které se nacházejí na středním Slovensku v jeho jižní části, v oblastech s příznivým klima a nadále levnou pracovní silou. Celkový počet nosnic se pohybuje okolo 450 tis. kusů nosnic.

Babičkin dvor disponuje i moderní třídírnou vajec. Sesterská společnost dodává vejce do všech klíčových obchodních řetězců na Slovensku (Tesco, Billa, Lidl, COOP, Kaufland). Část produkce, vejce vyšší kvality, dodává do řetězců pod svou značkou „Babičkin dvor“.

Babičkin dvor chce celkově zvýšit kvalitu chovu slepic a jejich životní podmínky. Zavádí tedy do svých farem nejnovější technologie, které nejenže slepicím zpříjemňují život, ale zároveň vedou k úspoře nákladů. Mimo to upouští od geneticky upravených krmiv (GMO sója). Už nyní je Babičkin dvor největším výrobcem vajec z neklecových chovů na Slovensku. Strategií vedoucí k dalšímu růstu je rychlé zvýšení produkce vajec z neklecových chovů, a to přebudováním stávajících klecových a části podestýlkových chovů na chovy voliérové a chovy s volným výběhem, vybudováním dalších kapacit pro neklecové chovy (voliéry a volný výběh). Tato strategie přinese jasnou konkurenční výhodu oproti ostatním producentům vajec na Slovensku.

 

 

Parametry úpisu

Úrok:

5.75 %

Konec úpisu:

8.6.2022

Emitent Babičkin dvor Financial Services a.s.
Název emise Dluhopisy Babičkin dvor 5,75/25
Měna CZK
Celkový objem emise 200 000 000 CZK
Datum emise 1.7.2021
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Úrok 5.75 %
Výplata úroku 1 × ročně (vždy k 1.7.)
Emisní kurz 100% jmenovité hodnoty
Aktuální cena 1 dluhopisu 10.405,- Kč
Konec upisovacího období 8.6.2022
Datum splatnosti 1.7.2025
Forma dluhopisu na doručitele
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Dodatečné zajištění ano - agent pro zajištění
Převoditelnost dluhopisu povolena

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Tento dluhopis je k dispozici na Tržišti cenných papírů.
Přejít na Tržiště

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.