MSI Capital IV. 8,50/26

úrok 8.5 % p.a.

Hlavním úkolem MSI Capital je zajišťovat finanční prostředky pro výstavbu developerských projektů realizovaných společností MS – Invest, a. s., která působí na trhu přes 20 let.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

Fixní úrok 8,5%

Fixní úrok 8,5%

Silné kovenanty

Silné kovenanty

Agent pro zajištění

Agent pro zajištění

Splatnost 1.3.2026

Splatnost 1.3.2026

O společnosti

MSI Capital IV. 8,50/26

Emitent vypsal dluhopisový program, v jehož rámci může v průběhu 10 let vydat jednotlivé emise v objemu až 500 milionů korun. Každá emise bude vydávána v souvislosti s konkrétními projekty Emitenta. V současné době jsou v přípra­vě čtyři projekty – bytově administrativní komplex Palác Trnitá 2 v Brně a projekty rodinných domů v Praze Ďáblicích, Ruzyni a Letňanech. Všechny tyto projekty bude emitent realizovat ve spolupráci s MS - Invest a.s., která za dobu 20 let vybudovala přes 5.0000 bytových jednotek a 40.000 m2 komerčních ploch a patří tak k předním českým developerům.

Emitent se zavázal dodržovat soubor finančních i nefinančních závazků, které musí plnit (tzv. kovenanty). Dodatečným zajištěním je rovněž zástavní právo na 90% obchodní podíl emitenta zastavený ve prospěch Agenta pro zajištění, který zároveň drží dozajišťující směnku emitenta, která je avalována na fyzické osoby všech tří jednatelů.  

Emitent se zavázal dodržovat
tato pravidla:

  • Generálním dodavatelem projektů bude vždy MS - Invest, a. s.,
  • Nemovitostní development pouze v České republice (Praha, Brno a blízká okolí),
  • Vstup pouze do projektů, u kterých je vyhovující územní plán dle záměru,
  • Kalkulovaný developerský zisk nejméně 15 % (z nákladů projektu),
  • MSI Capital bude udržovat poměr vlastní kapitál / aktiva na úrovni nejméně 20 %
  • Distribuce zisku či splátka úvěrů od partnerů společnosti budou možné jen za předpokladu, že poměr vlastních zdrojů / aktiva po takové distribuci neklesne pod 20 %

Parametry úpisu

Úrok:

8.5 %

Konec úpisu:

29.6.2023

Emitent MSI Capital s.r.o. IČO 089 32 760
Název emise MSI Capital IV. 8,50/26
Měna CZK
Celkový objem emise 35 000 000
Datum emise 10.3.2023
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000
Úrok 8.5 %
Výplata úroku 2x ročně (vždy k 1.3. a 1.9.)
Emisní kurz 100% jmenovité hodnoty
Aktuální cena 1 dluhopisu 10.231,- Kč
Konec upisovacího období 29.6.2023
Datum splatnosti 1.3.2026
Forma dluhopisu neurčeno
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Dodatečné zajištění ano - agent pro zajištění
Převoditelnost dluhopisu povolena

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Je nám líto, prodej tohoto dluhopisu již byl ukončen.

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.