DOM. IFPZK 5,80/22

úrok 5.8 % p.a.

DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. který je fondem kvalifikovaných invertorů, se zabývá investicí do výstavby nemovitostí na území ČR. Investuje především do projektů bytové výstavby v Brně a okolí a rovněž do výstavy horských apartmánů, které se nacházejí v pohoří Jeseníky.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

fixní úrok 5.8 % p.a.

fixní úrok 5.8 % p.a.

výplata kupónu 1x ročně

výplata kupónu 1x ročně

krátká splatnost – 3 roky

krátká splatnost – 3 roky

emitentem je fond

emitentem je fond

O společnosti DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s

DOM. IFPZK 5,80/22

Ke 30. 9. 2019 fond obhospodařoval aktiva ve výši 342 milionů Kč; vlastní kapitál neboli z pohledu dluhopisového věřitele rezervní polštář, činil 251 milionů Kč. Přibližně čtyři pětiny vlastního kapitálu pak náleží zakladateli fondu Tomáši Vavříkovi. To ukazuje na jeho silnou angažovanost a důvěru v hospodaření fondu. Samotný fond vznikl v roce 2017, historie skupiny
Domoplan ale sahá do roku 2010. Od té doby jednotlivé nemovitostní projekty kolem zakladatele fondu pana Vavříka dosáhly tržeb 460 milionů Kč.

Parametry úpisu

Úrok:

5.8 %

Konec úpisu:

30.9.2020

Emitent DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s
Název emise DOMOPLAN 5,8 %/22
Měna CZK
Celkový objem emise 24.000.000,- Kč
Datum emise 1.10.2019
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10.000,- Kč
Úrok 5.8 %
Výplata úroku 1x ročně
Termín výplaty úroků 1.10.2020, 1.10.2021, 1.10.2022
Emisní kurz 100%
Aktuální cena 1 dluhopisu 10.000,- Kč
Konec upisovacího období 30.9.2020
Datum splatnosti 1.10.2022
Forma dluhopisu cenný papír na řad.
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Převoditelnost dluhopisu povolena

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Tento dluhopis je k dispozici na Tržišti cenných papírů.
Přejít na Tržiště

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.