DOMOPLAN

úrok 5.8 % p.a.

DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. který je fondem kvalifikovaných invertorů, se zabývá investicí do výstavby nemovitostí na území ČR. Investuje především do projektů bytové výstavby v Brně a okolí a rovněž do výstavy horských apartmánů, které se nacházejí v pohoří Jeseníky.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

fixní úrok 5.8 % p.a.

fixní úrok 5.8 % p.a.

výplata kupónu 1x ročně

výplata kupónu 1x ročně

krátká splatnost – 3 roky

krátká splatnost – 3 roky

emitentem je fond

emitentem je fond

O společnosti DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s

DOMOPLAN

Ke 30. 9. 2019 fond obhospodařoval aktiva ve výši 342 milionů Kč; vlastní kapitál neboli z pohledu dluhopisového věřitele rezervní polštář, činil 251 milionů Kč. Přibližně čtyři pětiny vlastního kapitálu pak náleží zakladateli fondu Tomáši Vavříkovi. To ukazuje na jeho silnou angažovanost a důvěru v hospodaření fondu. Samotný fond vznikl v roce 2017, historie skupiny
Domoplan ale sahá do roku 2010. Od té doby jednotlivé nemovitostní projekty kolem zakladatele fondu pana Vavříka dosáhly tržeb 460 milionů Kč.

Parametry úpisu

Úrok:

5.8 %

Konec úpisu:

30.9.2020

EmitentDOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s
Název emiseDOMOPLAN 5,8 %/22
MěnaCZK
Celkový objem emise24.000.000,- Kč
Datum emise1.10.2019
Jmenovitá hodnota dluhopisu10.000,- Kč
Úrok5.8 %
Výplata úroku1x ročně
Termín výplaty úroků1.10.2020, 1.10.2021, 1.10.2022
Emisní kurz100%
Aktuální cena 1 dluhopisu10.459,- Kč
Konec upisovacího období30.9.2020
Datum splatnosti1.10.2022
Forma dluhopisucenný papír na řad.
Podoba dluhopisuzaknihovaná
Typ nabídkyveřejná
Převoditelnost dluhopisupovolena

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Je nám líto, prodej tohoto dluhopisu již byl ukončen.

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.