All In Living 5/23

úrok 5 % p.a.

Své aktivity společnost směřuje primárně do Jihomoravského kraje, zejména do Brna a blízkého okolí. Tato lokalita je pro společnost velmi atraktivní, protože se oblast potýká se zásadním nedostatkem volných bytů na realitním trhu. Volných bytů v Brně je na realitním trhu nejméně za posledních 15 let, což společnost vidí jako velkou příležitost k realizaci nových projektů, proto investorům nabízí dluhopis s fixním výnosem 5 % p. a.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

fixní úrok 5% p.a.

fixní úrok 5% p.a.

výplata kupónu 1xročně

výplata kupónu 1xročně

agent pro zajištění

agent pro zajištění

splatnost 21.3.2023

splatnost 21.3.2023

O společnosti All inclusive living, a.s.

All In Living 5/23

Společnost All inclusive living, a.s., byla založena roku 2013 za účelem budování kapitálových výnosů a zaměřuje se na investice do rezidenčních nemovitostí s následným pronájmem či prodejem nemovitostí. Aktiva firmy dosahují hodnoty 74 milionů CZK a tvoří je kapitálové účasti v developerských projektech a portfolio bytů a dvou menších bytových domů.

 

Společnost se aktuálně věnuje třem oblastem:

- Výkupu nemovitostí na dožití

- Participaci na developerských projektech

- Systematickému budování nemovitostí k pronájmu

 

Emisí firemních dluhopisů chce firma získat více financí na spoluúčast na developerských projektech a na posílení své pozice na trhu s nájemním bydlením. Investorům nabízí fixní výnos 5 % p. a. vyplácený po dobu 5 let.

Parametry úpisu

Úrok:

5 %

Konec úpisu:

21.3.2023

Emitent All Inclusive Living, a.s.
Název emise Dluhopis ALL INCLUSIVE LIVING 5,00%/23
Měna CZK
Celkový objem emise 20.000.000,-Kč
Datum emise 22.3.2018
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10.000,-Kč
Úrok 5 %
Výplata úroku 1x ročně
Termín výplaty úroků 21.3.2019, 21.3.2020, 21.3.2021, 21.3.2022, 21.3.2023
Aktuální cena 1 dluhopisu 10.000,- Kč
Konec upisovacího období 21.3.2023
Datum splatnosti 21.3.2018
Forma dluhopisu zaknihovaná
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Dodatečné zajištění ano - agent pro zajištění
Převoditelnost dluhopisu povolena

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Tento dluhopis je k dispozici na Tržišti cenných papírů.
Přejít na Tržiště

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.