KAPPA RESIDENTIAL

úrok 4.5 % p.a.

Prostředky získané emisí dluhopisů budou využity na rozšíření realitního portfolia společnosti, tedy zvýšení počtu nakoupených rezidenčních nemovitostí, které společnost následně pronajímá. Prostřednictvím nákupu firemních dluhopisů této společnosti se splatností 4 roky můžete získat fixní výnos ve výši 4,5 % p. a. Výplata výnosu probíhá jednou ročně formou kupónu.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

fixní úrok 4,5 % p.a.

fixní úrok 4,5 % p.a.

agent pro zajištění

agent pro zajištění

investice od 10.000,- Kč

investice od 10.000,- Kč

splatnost k 30.9.2021

splatnost k 30.9.2021

O společnosti KAPPA RESIDENTIAL

KAPPA RESIDENTIAL

Společnost KAPPA RESIDENTIAL s.r.o se zabývá nákupem zejména rezidenčních nemovitostí na vlastní účet, převážně od fyzických osob, s následným pronájmem nakoupených nemovitostí. Zakladatel společnosti a její 100% vlastník Ing. Jan Kozina podnikal dlouhodobě v oblasti personálních služeb. Po prodeji své společnosti zahraničnímu investorovi založil společnost KAPPA RESIDENTIAL s cílem dlouhodobě investovat do rezidenčních realit. Tuto činnost provádí společnost na vlastní účet od roku 2016.

Agent pro zajištění

Za splacení emise dluhopisů nese plnou odpovědnost emitent, společnost KAPPA RESIDENTIAL. Splacení emise dluhopisů bude zajištěno zástavním právem k nakupovaným nemovitostem ve prospěch agenta pro zajištění. Emitent se v emisních podmínkách dluhopisů zavázal provést zajištění pohledávek držitelů dluhopisů ve prospěch agenta pro zajištění. Emitent se zavázal, že pohledávky z vydaných dluhopisů budou zajištěny zástavním právem k nemovitostem až do výše 100 % nominální hodnoty dluhopisů. Jedná se o zajišťovací mechanismus, který bude realizován na emitentovi nezávislým subjektem. Agentem pro zajištění je obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Podrobné informace o mechanizmu zajištění a o funkci agenta pro zajištění naleznete v emisních podmínkách.

Parametry úpisu

Úrok:

4.5 %

Konec úpisu:

30.9.2017

Emitent Kappa residential s.r.o.
Název emise Dluhopis KAPPA RESIDENTIAL 4,5%/21
Měna CZK
Celkový objem emise 25.000.000,- Kč
Datum emise 1.10.2017
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10.000,- Kč
Úrok 4.5 %
Výplata úroku 1x ročně
Termín výplaty úroků 30.9.2018, 30.9.2019, 30.9.2020, 30.9.2021
Emisní kurz 100 % jmenovité hodnoty
Aktuální cena 1 dluhopisu 10.000,- Kč
Konec upisovacího období 30.9.2017
Datum splatnosti 30.9.2017
Forma dluhopisu cenný papír na řad.
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Zpětný odkup ano
Dodatečné zajištění ano - agent pro zajištění
Převoditelnost dluhopisu povolena

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Je nám líto, prodej tohoto dluhopisu již byl ukončen.

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.