Rezidence Branka II

úrok 6 % p.a.

Rezidence Branka II 6%/22

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

Rezidence Branka II

Rezidence Branka II

Rezidence Branka II 6%/22

Parametry úpisu

Úrok:

6 %

Konec úpisu:

1.4.2021

Emitent Bytové družstvo Rezidence Branka
Název emise Rezidence Branka II 6%/22
Měna CZK
Celkový objem emise 11500000
Datum emise 1.4.2021
Jmenovitá hodnota dluhopisu 5000,- Kč
Úrok 6 %
Výplata úroku 1x ročně
Emisní kurz 100%
Aktuální cena 1 dluhopisu 5.000,- Kč
Konec upisovacího období 1.4.2021
Datum splatnosti 31.12.2022
Forma dluhopisu zaknihovaná
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Zpětný odkup ano
Dodatečné zajištění ano - agent pro zajištění
Převoditelnost dluhopisu povolena

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Tento dluhopis je k dispozici na Tržišti cenných papírů.
Přejít na Tržiště

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.