BICZ BOND 5,5/25

úrok 5.5 % p.a.

Emitentem dluhopisu je společnost BICZ Bond 2020 s.r.o., která je součástí holdingu BICZ. Nevýznamnější společností z této skupiny je společnost BICZ a.s., jenž působí v oblasti investic do výnosových nemovitostí. Zaměřuje se primárně na bytové domy v regionech s velkým potenciálem budoucího růstu.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

Výnos 5.5 %

Výnos 5.5 %

Výplata kupónu 2x ročně

Výplata kupónu 2x ročně

Splatnost 4. 4. 2025

Splatnost 4. 4. 2025

O projektu BICZ BOND

BICZ BOND 5,5/25

Základním pilířem je umění vyhledat obchodní příležitosti na realitním trhu. BICZ se odlišuje od běžných realitních fondů také tím, že objekty aktivně rekonstruuje, revitalizuje, dostavuje nové metry čtvereční bytové plochy a v některých případech developuje i celé projekty. V současné době je v této oblasti činnosti aktuální například výstavba nového depa pro Českou poštu, ubytování pro lékaře Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem nebo bytový komplex pro vojáky Armády České republiky.

Parametry úpisu

Úrok:

5.5 %

Konec úpisu:

4.3.2021

Emitent BICZ Bond 2020 s.r.o.
Název emise DLUHOPIS BICZ BOND 5,5/2025
Měna CZK
Celkový objem emise 1 500 000 000 Kč
Datum emise 4.4.2020
Jmenovitá hodnota dluhopisu 50 000 Kč
Úrok 5.5 %
Výplata úroku 2x ročně
Termín výplaty úroků 15.7.2020, 15.1.2021, 15.7.2021, 15.1.2022, 15.7.2022, 15.1.2023, 15.7.2023, 15.1.2024, 15.7.2024, 15.1.2025, 15.4.2025
Emisní kurz 100 %
Aktuální cena 1 dluhopisu 51.215,- Kč
Konec upisovacího období 4.3.2021
Datum splatnosti 4.4.2025
Forma dluhopisu cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Zpětný odkup ano
Převoditelnost dluhopisu povolena

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Tento dluhopis je k dispozici na Tržišti cenných papírů.
Přejít na Tržiště

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.