AGRO 21

úrok 4 % p.a.

Díky rozsáhlé sí­ti obchodní­ch zástupců společnost v poslední­ch měsícíchh průměrně realizuje 100 obchodů měsíčně. Cí­lem společnosti je posí­lit své postavení­ na trhu a využít rostoucí­ poptávku po zemědělské půdě ze strany samotných zemědělců, kteří­ si ji doteď většinou pronají­mali. Prostředky z emise dluhopisů budou dále použity na refinancování­ a nákup zemědělské půdy či nákupy obchodní­ch podílů ve společnostech vlastní­cíh zemědělskou půdu. Investoři tak mají­ jedinečnou pří­ležitost zí­skat dluhopis s úrokem až 4 % p. a. a splatnosti­ k 31. 8. 2021.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

O společnosti AGRO21

AGRO 21

Díky rozsáhlé síti obchodních zástupců společnost v posledních měsícíchh průměrně realizuje 100 obchodů měsíčně. Cílem společnosti je posílit své postavení na trhu a využít rostoucí poptávku po zemědělské půdě ze strany samotných zemědělců, kteří si ji doteď většinou pronajímali.

Prostředky z emise dluhopisů budou dále použity na refinancování a nákup zemědělské půdy či nákupy obchodních podílů ve společnostech vlastnícíh zemědělskou půdu. Investoři tak mají jedinečnou příležitost získat dluhopis s úrokem až 4 % p. a. a splatnosti k 31. 8. 2021.

Parametry úpisu

Úrok:

4 %

Konec úpisu:

31.8.2017

Emitent AGRO 21 s.r.o.
Název emise Dluhopis AGRO21 4/2021
Měna CZK
Celkový objem emise 25.000.000,- Kč
Datum emise 1.9.2017
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 Kč
Úrok 4 %
Výplata úroku 1x ročně
Emisní kurz 100 % jmenovité hodnoty
Aktuální cena 1 dluhopisu 10.000,- Kč
Konec upisovacího období 31.8.2017
Datum splatnosti 31.8.2021
Forma dluhopisu Cenný papír na řad
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Zpětný odkup ano
Dodatečné zajištění ano - agent pro zajištění
Převoditelnost dluhopisu povolena

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Je nám líto, prodej tohoto dluhopisu již byl ukončen.

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.