CYRRUS GROUP

úrok 3.5 % p.a.

Důležitou součástí skupiny CYRRUS GROUP je společnost CYRRUS, a.s. Ta se pohybuje na kapitálových trzích už od roku 1995 – jedná se tedy o zkušeného licencovaného obchodníka s cennými papíry, se kterým si konkurence v České republice příliš nezavdá.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

Předčasná splatnost

Předčasná splatnost

diskontní sazba 3,5%

diskontní sazba 3,5%

splatnost 1.10.2026

splatnost 1.10.2026

O společnosti

CYRRUS GROUP

Nejstarší a nejvýznamnější částí CYRRUS GROUP tvoří CYRRUS, a.s. která působí na trhu již 28 let - jedná se tedy o zkušeného licencovaného obchodníka s cennými papíry, se kterým si konkurence v České republice příliš nezavdá. To dokazuje i fakt, že si u CYRRUS, a.s. založilo své investiční portfolio přes 8 tisíc lidí s objemem investovaného majetku přesahující 22 miliard korun. CYRRUS, a.s. je mimo jiné dlouholetým členem Burzy cenných papírů Praha a Frankfurt Stock Exchange – Deutsche Börse. Pobočky společnosti můžete najít v Praze, Brně a Ostravě.

Nedílnou součástí CYRRUS GROUP, SE je však také i společnost CYRRUS FX, a. s. Ta je platební institucí velkého rozsahu, licencovanou u ČNB a na trhu působí již 12 let. Služby měnových konverzí, plateb do zahraničí a inkas využívá již více než 7000 klientů, a to jak fyzických, tak právnických osob. Klientům nabízí výhodnější kurzy, rychlost plateb a minimální poplatky při platbách do zahraničí. V případě, že klienti nejsou momentálně spokojeni se situací na trhu, mohou si nastavit pokyn na hlídání kurzů. CYRRUS FX, a. s. spolupracuje s několika bankami v Česku, Slovensku i v Polsku. Klienti mohou držet své zůstatky u CYRRUS FX, a. s. na podúčtu, ale nemusí si u společnosti zakládat účet a rušit svůj účet u banky. Mají také možnost přes CYRRUS FX, a. s. využít i služeb měnových forwardů a swapů. V roce 2020 dokázala společnost, i přes nepříznivou situaci v celém světě týkající se covidu–19, zrealizovat přes 60 000 transakcí a obrat přes 15 miliard CZK. Společnost je plně online. Klienti s ní mohou uzavřít smlouvu během pár minut přes webové rozhraní a v případě obchodování s ní mohou využívat internetové bankovnictví.

V roce 2020 přibyla do skupiny nová entita CYRRUS DEPOSITARY. Jedná se o první nebankovní otevřený depozitář investičních fondů kvalifikovaných investorů, který obdržel licenci od regulátora. V současné době opatruje depozitář majetek 30-ti fondů kvalifikovaných investorů.

 

Parametry úpisu

Úrok:

3.5 %

Konec úpisu:

31.8.2025

Emitent CYRRUS GROUP, SE, IČO 294 16 736
Název emise CYRRUS GROUP 3,5/26
Měna CZK
Celkový objem emise 105 000 000
Datum emise 1.10.2021
Jmenovitá hodnota dluhopisu 350 000
Úrok 3.5 %
Výplata úroku Jednorázově v době splatnosti
Emisní kurz 84,2
Aktuální cena 1 dluhopisu 317.708,- Kč
Konec upisovacího období 31.8.2025
Datum splatnosti 1.10.2026
Forma dluhopisu na řad
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Zpětný odkup ano
Převoditelnost dluhopisu povolena

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Tento dluhopis je k dispozici na Tržišti cenných papírů.
Přejít na Tržiště

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.