RSBC DF 7,00/27

úrok 7 % p.a.

Filozofie portfolia, jež dnes zahrnuje aktiva v hodnotě cca 8 miliard korun ve čtyřech evropských zemích, stojí na konzervativním přístupu a dlouhodobé stabilitě. Ke každé z 35 společností ve skupině je přistupováno aktivně a účastníme se jejího strategického řízení s cílem vytvářet trvalé hodnoty.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

O společnosti

RSBC DF 7,00/27

RSBC Holding je česká investiční skupina s téměř 25letou historií. Pevným základem investic jsou rezidenční a komerční nemovitosti, ke kterým postupně přidali další pilíře v podobě průmyslových a zemědělských podniků, realitních fondů či venture kapitálových investic. Aktuálně nabízená emise dluhopisů navazuje na dlouhodobou investiční strategii RSBC a je určena k financování nemovitostních investic.

Filozofie portfolia, jež dnes zahrnuje aktiva v hodnotě cca 8 miliard korun ve čtyřech evropských zemích, stojí na konzervativním přístupu a dlouhodobé stabilitě. Ke každé z 35 společností ve skupině je přistupováno aktivně a účastníme se jejího strategického řízení s cílem vytvářet trvalé hodnoty.

Nedílnou součástí podnikání RSBC Holding jsou také filantropické projekty. Dlouhodobě podporujeme například orchestr
PKF – Prague Philharmonia či špičkovou uměleckou školu International School of Music and Fine Arts.

RSBC v číslech

  • 8 mld. CZK aktiva ve skupině
  • 141 mio CZK EBITDA v roce 2021
  • 280 mio CZK EBITDA očekávaný výsledek za rok 2022
  • 25 let historie
  • 4 země působnosti 

Parametry úpisu

Úrok:

7 %

Konec úpisu:

15.5.2022

Emitent RSBC Development Financing s. r. o.
Název emise RSBC DF 7,00/27
Měna CZK
Celkový objem emise 50 000 000
Datum emise 15.5.2022
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Úrok 7 %
Výplata úroku 2x ročně
Emisní kurz 100% jmenovité hodnoty
Aktuální cena 1 dluhopisu 10.047,- Kč
Konec upisovacího období 15.5.2022
Datum splatnosti 15.5.2027
Forma dluhopisu zaknihovaná
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Dodatečné zajištění ano - agent pro zajištění
Převoditelnost dluhopisu povolena

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Tento dluhopis je k dispozici na Tržišti cenných papírů.
Přejít na Tržiště

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.