Green Warranty Bond II

úrok 7.25 % p.a.

Solární energie je budoucnost, která však neleží na polích České republiky, ale na slunných pláních, jako jsou například ty v Chile. Česká firma SOLEK využívá své know-how v oblasti výstavby slunečních elektráren i v dalších zemích, ale Chile je pro ni s ohledem na ideální přírodní podmínky jasnou prioritou.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

fixní úrok 7,25%

fixní úrok 7,25%

Splatnost ke 31.10.2024

Splatnost ke 31.10.2024

Roční výplata kuponu

Roční výplata kuponu

O společnosti

Green Warranty Bond II

Emitentem je energetická společnost SOLEK HOLDING SE, která podniká v oboru obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na solární energetiku. Hlavní zdroje příjmů emitenta plynou z projektování, výstavby a provozu solárních elektráren v Evropě a Latinské Americe. Na trhu působí od roku 2010 a své aktivity rozvíjí především v Chile, kde se řadí rovněž k největším developerům PMGD projektů.
Od svého založení společnost zrealizovala desítky projektů o celkovém instalovaném výkonu přes 209 MW. Ve výstavbě a v přípravě má aktuálně 250 MW.

SOLEK Czech Services s. r. o. je páteřní dceřinou společností celého holdingu a je přímo vlastněna ze 100 % mateřskou společností – SOLEK HOLDING SE. Funguje jako generální dodavatel fotovoltaických elektráren, kde zajišťuje výstavbu, projekční práce, inženýring i dodávku komponent. Z této pozice následně i odpovídá za vady, které se mohou vyskytnout v průběhu 24 měsíců po předání díla. Na prodaných elektrárnách následně SOLEK Czech Services s. r. o. zajišťuje provoz, servis a monitoring. Pokud by emitent případné nahlášené vady neodstranil, může je na své náklady odstranit majitel elektrárny a kompenzovat tyto náklady z účtu kolaterálu.

Centrální oblast Chile, především poušť Atacama, má téměř nejvyšší míru slunečního záření na světě, proto je zde skoro polovina plánů na rozvoj obnovitelných zdrojů zaměřena právě na fotovoltaiku. Najdeme zde ojedinělou kombinaci vysoké hodnoty sluneční iradiace a nadmořské výšky, která zaručuje nižší teploty než v jiných oblastech s vysokým osvitem (např. Afrika), čímž se zvyšuje životnost a efektivita panelů.

SOLEK v číslech

  • 209 MW dokončené solární elektrárny
  • 250 MW solární elektrárny ve výstavbě a přípravě
  • aktiva v hodnotě 5,7 mld. CZK
  • 12 let působení na trhu obnovitelných zdrojů energie

 

Parametry úpisu

Úrok:

7.25 %

Konec úpisu:

31.10.2022

Emitent SOLEK Czech Services s. r. o., IČO: 28973577
Název emise Green Warranty Bond II
Měna CZK
Celkový objem emise 110 000 000 CZK
Datum emise 1.9.2022
Jmenovitá hodnota dluhopisu 50 000 CZK
Úrok 7.25 %
Výplata úroku 1 × ročně (vždy k 1.září)
Emisní kurz 100% jmenovité hodnoty
Aktuální cena 1 dluhopisu 50.987,- Kč
Konec upisovacího období 31.10.2022
Datum splatnosti 31.10.2024
Forma dluhopisu neurčeno
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Dodatečné zajištění ano - agent pro zajištění
Převoditelnost dluhopisu povolena

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Je nám líto, prodej tohoto dluhopisu již byl ukončen.

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.