ČSNF 6,80/2026

úrok 6.8 % p.a.

Emitent vypsal dluhopisový program, v jehož rámci může v průběhu 10 let vydat jednotlivé emise v objemu až 1 miliardu korun. Developerské projekty vyžadují financování po částech podle toho, jak se vyvíjí konkrétní záměr v čase. Tudíž projekty mohou být financovány i několika menšími emisemi tak, aby nebyly prostředky čerpány dříve, než je nezbytně nutné.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

Silné kovenanty

Silné kovenanty

Emitentem je fond

Emitentem je fond

výplata úroku 4x ročně

výplata úroku 4x ročně

fixní úrok 6,80%

fixní úrok 6,80%

O společnosti

ČSNF 6,80/2026

ČSNF (Československý nemovitostní fond) je investiční fond s proměnným základním kapitálem, který je fondem kvalifikovaných investorů a zabývá se investicí do výstavby nemovitostí na území ČR. Samotný fond vznikl v roce 2017 a jediným vlastníkem ČSNF je pan Daniel Římal.

Investičním cílem je setrvalé zhodnocování vložených prostředků, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, majetkových účastí v nemovitostních společnostech a jiných společnostech. Fond rovněž odkupuje a prodává zajištěné pohledávky skrze společnosti, ve kterých má majetkovou účast. Poskytuje úvěry, zápůjčky, příplatky mimo základní kapitál či jiná obdobná plnění nemovitostním společnostem. K 30. 11. 2021 fond obhospodařoval aktiva ve výši 642 milionů Kč; vlastní kapitál neboli z pohledu dluhopisového věřitele rezervní polštář, činil 577 milionů Kč.

Parametry úpisu

Úrok:

6.8 %

Konec úpisu:

4.2.2023

Emitent ČSNF SICAV, a.s.
Název emise ČSNF 6,80/2026
Měna CZK
Celkový objem emise 100 000 000 CZK
Datum emise 1.3.2022
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Úrok 6.8 %
Výplata úroku 4x ročně (vždy k 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12.)
Emisní kurz 100% jmenovité hodnoty
Aktuální cena 1 dluhopisu 10.015,- Kč
Konec upisovacího období 4.2.2023
Datum splatnosti 1.3.2026
Forma dluhopisu na jméno
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Převoditelnost dluhopisu povolena

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Je nám líto, prodej tohoto dluhopisu již byl ukončen.

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.