DOMOPLAN 5,6/2025

úrok 5.6 % p.a.

Emitent vypsal dluhopisový program, v jehož rámci může v průběhu 10 let vydat jednotlivé emise v objemu až 5 miliard korun. Každá emise bude vydávána v souvislosti s konkrétními projekty Emitenta. Developerské projekty vyžadují financování po částech podle toho, jak se vyvíjí konkrétní záměr v čase. Projekty tudíž mohou být financovány i několika menšími emisemi tak, aby nebyly prostředky čerpány dříve, než je nezbytně nutné.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

Emitentem je fond

Emitentem je fond

Silné kovenanty

Silné kovenanty

Fixní úrok 5.6 % p. a.

Fixní úrok 5.6 % p. a.

Výplata kupónu 2x ročně

Výplata kupónu 2x ročně

O společnosti DOMOPLAN

DOMOPLAN 5,6/2025

DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., který je fondem kvalifikovaných investorů, se zabývá investicí do výstavby nemovitostí na území ČR. Investuje především do projektů bytové výstavby v Brně a okolí a rovněž do výstavby horských apartmánů, které se nacházejí v pohoří Jeseníky. Ke 30. 6. 2020 fond obhospodařoval aktiva ve výši 573 milionů korun; vlastní kapitál, neboli z pohledu dluhopisového věřitele rezervní polštář, činil 396 milionů korun. Samotný fond vznikl v roce 2017, historie skupiny Domoplan ale sahá do roku 2010. Od té doby dosáhly jednotlivé nemovitostní projekty kolem zakladatele fondu pana Vavříka tržeb 460 milionů korun.

Parametry úpisu

Úrok:

5.6 %

Konec úpisu:

22.9.2021

Emitent DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.
Název emise DOMOPLAN 5,60/2025
Měna CZK
Celkový objem emise 100 000 000 CZK
Datum emise 11.11.2020
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Úrok 5.6 %
Výplata úroku 2 × ročně (vždy k 11. 5. a 11. 11.)
Emisní kurz Aktuální cena 1 dluhopisu
Aktuální cena 1 dluhopisu 10.112,- Kč
Konec upisovacího období 22.9.2021
Datum splatnosti 11.11.2025
Forma dluhopisu na doručitele
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Převoditelnost dluhopisu povolena

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Nejste přihlášený

Pokud nejste registrovaný, je potřeba projít celým registračním procesem a uzavřít smlouvu na dálku

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.