PFG 6,00/24

úrok 6 % p.a.

Portfolio nemovitostí emitent koncentruje ve své dceřiné společnosti PFG Reality, s. r. o., přičemž obě zmíněné společnosti spadají do PFG Holding, s. r. o. Skupina je rodinnou firmou, ve které zakladatel společnosti a její 100% vlastník, Petr Počepický, podniká v realitách od roku 2006.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

fixní úrok 6,00%

fixní úrok 6,00%

agent pro zajištění

agent pro zajištění

výplata 1x ročně

výplata 1x ročně

splatnost 15.4.2024

splatnost 15.4.2024

O společnosti

PFG 6,00/24

Skupinu PFG Holding založil Petr Počepický, s cílem dlouhodobě investovat do rezidenčních realit. V roce 2014 se PFG Holding stal 60% akcionářem společnosti Guaranteed investment, a. s., (GI). Ta se zabývá nákupem, prodejem nebo pronájmem zejména rezidenčních nemovitostí. GI takto doposud zobchodoval přes 80 nemovitostí v celkové výši cca 230 mil. Kč. V roce 2016 vznikla dceřiná společnost Private Financial Group, a. s., jako zprostředkovatel investičních příležitostí do retailových nemovitostí pro vybudovanou síť investorů GI, později i PFG Reality I. V roce 2018 došlo k založení dceřiné společnosti PFG Reality I, s. r. o., která se stejně jako GI zabývá nákupem, prodejem nebo pronájmem především rodinných domů a bytů vykoupených na vlastní účet převážně od fyzických osob za účelem snahy získat maximální potenciál. Do holdingu rovněž patří vlastní realitní kancelář, která zajišťuje pro emitenta prodej již vlastněných nemovitostí.

Private Financial Group získává informace o možných nákupech zejména z veřejných databází, exekučních řízení, insolvenčních řízení, nedobrovolných dražeb a také z tipů od spolupracujících realitních a finančních zprostředkovatelů. Společnost působí v celé České republice, ale zaměřuje se na lokální poptávku. Každý nákup nemovitosti je společností předem detailně vyhodnocen z hlediska tržní ceny, technického stavu a jejího potenciálu na realitním trhu. Nedílnou součástí je i odborná kontrola stavebně-technického stavu, stejně tak i právních vztahů k nemovitosti. Emitent u každého nákupu zohledňuje i možnost případných dispozičních změn za účelem zatraktivnění nemovitosti a zvýšení výnosu, ať už z pronájmu nebo při případném prodeji. V současné době je v majetku společnosti PFG Reality I 13 nemovitostí v přibližné tržní hodnotě 60 milionů korun (při pořizovací ceně necelých 43 milionů).

Agent pro zajištění

Za splacení emise dluhopisů nese plnou odpovědnost emitent, společnost Private Financial Group, a.s. Splacení emise dluhopisů bude také zajištěno zástavním právem k nemovitostem v majetku emitenta ve prospěch agenta pro zajištění. Emitent se v emisních podmínkách dluhopisů zavázal provést zajištění pohledávek držitelů dluhopisů ve prospěch agenta pro zajištění. Emitent se zavázal, že pohledávky z vydaných dluhopisů budou zajištěny zástavním právem k nemovitostem ve výši 100 % nominální hodnoty dluhopisů. Spolu se směnkou, kterou emitent také vydal pro posílení pozice věřitele, se jedná o zajišťovací mechanismy, které budou realizovány na emitentovi nezávislým subjektem. Agentem pro zajištění je obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Podrobné informace o mechanismu zajištění a o funkci agenta pro zajištění naleznete v emisních podmínkách dluhopisů, v čl. 3.3.

Parametry úpisu

Úrok:

6 %

Konec úpisu:

15.4.2024

EmitentPrivate Financial Group a.s., IČO 27821536
Název emisePRIVATE FINANCIAL GROUP 6,0 % p. a.
MěnaCZK
Celkový objem emise24 000 000 CZK
Datum emise15.4.2020
Jmenovitá hodnota dluhopisu10 000 CZK
Úrok6 %
Výplata úroku1 × ročně (vždy k 15. 4.)
Aktuální cena 1 dluhopisu10.152,- Kč
Konec upisovacího období15.4.2024
Datum splatnosti15.4.2024
Forma dluhopisuna řad
Podoba dluhopisuzaknihovaná
Typ nabídkyveřejná
Dodatečné zajištěníano - agent pro zajištění
Převoditelnost dluhopisupovolena

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Nejste přihlášený

Pokud nejste registrovaný, je potřeba projít celým registračním procesem a uzavřít smlouvu na dálku

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.