Č.ENERG.H. 6,00/22

úrok 6 % p.a.

Společnost Český energetický holding a.s. byla založena za účelem konsolidace několika energetických projektů. Samotný holding je velmi mladý, založený roku 2017, nicméně jednotlivé společnosti, které jsou holdingem tvořeny, dlouhodobě obsluhují více než jedenáct tisíc klientů a jejich počet neustále roste.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

úrok 6% p.a.

úrok 6% p.a.

splatnost 20.11.2022

splatnost 20.11.2022

agent pro zajištění

agent pro zajištění

investice od 50.000,-Kč

investice od 50.000,-Kč

O společnosti Český energetický holding, a.s.

Č.ENERG.H. 6,00/22

Český energetický holding a.s. se primárně zaměřuje na dodávky plynu a elektřiny koncovým zákazníkům. Svoji podnikatelskou činnost vykonává prostřednictvím několika nezávislých dodavatelů energií, které vlastní. Největší z nich je Stabil Energy, který existuje na trhu od roku 2012 a v současné době dodává plyn 4100 připojeným klientům a elektřinu 2670 klientům.

Obrat Stabil Energy za rok 2017 dosáhl necelých 170 milionů CZK a čistý zisk činil téměř 20 milionů korun. Dalším již slušně zavedeným subjektem ve skupině je Moravská plynárenská, která po pouhých dvou letech fungování dosahuje význameního nárustu obratu z téměř 70 milionů korun za rok 2017 na skoro dvojnásobek v roce 2018, a to vše při zachování ziskovosti kolem 10%.

Emise dluhopisu Český energetický holding a.s. je zajištěna obchodními podíly v Stabil Energy a Moravské plynárenské a zároveň avalovanou směnkou.

Parametry úpisu

Úrok:

6 %

Konec úpisu:

30.6.2019

Emitent Český energetický holding, a.s.
Název emise ČEH 6% p.a.
Měna CZK
Celkový objem emise 24.000.000,-Kč
Datum emise 20.11.2018
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10.000,-Kč
Úrok 6 %
Výplata úroku 1x ročně
Termín výplaty úroků 20.11.2019, 20.11.2020, 20.11.2021, 20.11.2022, 7.11.2018
Emisní kurz 100 % jmenovité hodnoty
Aktuální cena 1 dluhopisu 10.000,- Kč
Konec upisovacího období 30.6.2019
Datum splatnosti 20.11.2022
Forma dluhopisu zaknihovaná
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Zpětný odkup ano
Dodatečné zajištění ano - agent pro zajištění
Převoditelnost dluhopisu povolena

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Tento dluhopis je k dispozici na Tržišti cenných papírů.
Přejít na Tržiště

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.