Český energetický holding, a.s.

úrok 6 % p.a.

Společnost Český energetický holding a.s. byla založena za účelem konsolidace několika energetických projektů. Samotný holding je velmi mladý, založený roku 2017, nicméně jednotlivé společnosti, které jsou holdingem tvořeny, dlouhodobě obsluhují více než jedenáct tisíc klientů a jejich počet neustále roste.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

úrok 6% p.a.

úrok 6% p.a.

splatnost 20.11.2022

splatnost 20.11.2022

agent pro zajištění

agent pro zajištění

investice od 50.000,-Kč

investice od 50.000,-Kč

O společnosti Český energetický holding, a.s.

Český energetický holding, a.s.

Český energetický holding a.s. se primárně zaměřuje na dodávky plynu a elektřiny koncovým zákazníkům. Svoji podnikatelskou činnost vykonává prostřednictvím několika nezávislých dodavatelů energií, které vlastní. Největší z nich je Stabil Energy, který existuje na trhu od roku 2012 a v současné době dodává plyn 4100 připojeným klientům a elektřinu 2670 klientům.

Obrat Stabil Energy za rok 2017 dosáhl necelých 170 milionů CZK a čistý zisk činil téměř 20 milionů korun. Dalším již slušně zavedeným subjektem ve skupině je Moravská plynárenská, která po pouhých dvou letech fungování dosahuje význameního nárustu obratu z téměř 70 milionů korun za rok 2017 na skoro dvojnásobek v roce 2018, a to vše při zachování ziskovosti kolem 10%.

Emise dluhopisu Český energetický holding a.s. je zajištěna obchodními podíly v Stabil Energy a Moravské plynárenské a zároveň avalovanou směnkou.

Parametry úpisu

Úrok:

6 %

Konec úpisu:

30.6.2019

EmitentČeský energetický holding, a.s.
Název emiseČEH 6% p.a.
MěnaCZK
Celkový objem emise24.000.000,-Kč
Datum emise20.11.2018
Jmenovitá hodnota dluhopisu10.000,-Kč
Úrok6 %
Výplata úroku1x ročně
Termín výplaty úroků20.11.2019, 20.11.2020, 20.11.2021, 20.11.2022, 7.11.2018
Emisní kurz100 % jmenovité hodnoty
Aktuální cena 1 dluhopisu10.393,- Kč
Konec upisovacího období30.6.2019
Datum splatnosti20.11.2022
Forma dluhopisuzaknihovaná
Podoba dluhopisuzaknihovaná
Typ nabídkyveřejná
Zpětný odkupano
Dodatečné zajištěníano - agent pro zajištění
Převoditelnost dluhopisupovolena

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Je nám líto, prodej tohoto dluhopisu již byl ukončen.

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.