NWD Group a.s.

úrok 5.1 % p.a.

Společnost se zabývá nákupem především rezidenčních nemovitostí na vlastní účet s jejich následným pronájmem či prodejem. V současné době je tržní hodnota majetku přibližně 78 000 000 Kč

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

fixní úrok 5,1%m p.a.

fixní úrok 5,1%m p.a.

výplata kupónů 1x ročně

výplata kupónů 1x ročně

splatnost 30.11.2023

splatnost 30.11.2023

O společnosti NWD Group a. s.

NWD Group a.s.

Využití prostředků z dluhopisu

Prostředky získané emisí dluhopisů budou využity na rozšíření realitního portfolia společnosti, tedy zvýšení počtu nakoupených nemovitostí. Nabídka investičně zajímavých nemovitostí, zejména mimo velká města, momentálně převyšuje vlastní finanční zdroje společnosti.

Pomozte společnosti NWD Group a. s. získat více finančních zdrojů pro rychlejší expanzi, investujte do firemních dluhopisů a získejte výnos 5,1 % p. a.

 

 

Parametry úpisu

Úrok:

5.1 %

Konec úpisu:

31.3.2022

Emitent NWD Group a. s.
Název emise NWD Group a.s. 5,1 % p. a.
Měna CZK
Celkový objem emise 120.000.000 Kč
Datum emise 1.12.2018
Jmenovitá hodnota dluhopisu 5.000 Kč
Úrok 5.1 %
Výplata úroku 1x ročně
Termín výplaty úroků 15.12.2019, 15.12.2020, 15.12.2021, 15.12.2022, 15.12.2023
Aktuální cena 1 dluhopisu 5.000,- Kč
Konec upisovacího období 31.3.2022
Datum splatnosti 30.11.2023
Forma dluhopisu Na řad
Podoba dluhopisu listinná
Typ nabídky veřejná
Převoditelnost dluhopisu není povolena

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Je nám líto, prodej tohoto dluhopisu již byl ukončen.

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.