Saunia, s.r.o.

úrok 6.25 % p.a.

Saunia, s. r. o., je společnost zabývající se výstavbou a provozováním saunových světů v obchodních centrech v ČR. Umístění svých saunových světů společnost zvolila s ohledem na kombinaci dobré dostupnosti, naddimenzovaných parkovacích stání a snadného přístupu k větším odběrům elektrické energie a pitné vody.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

úrok 6,25% p.a.

úrok 6,25% p.a.

výplata 4x ročně

výplata 4x ročně

splatnost 16.7.2022

splatnost 16.7.2022

O společnosti Saunia, s.r.o.

Saunia, s.r.o.

Společnost otevřela svůj první saunový svět před 5 lety. K dnešnímu dni provozuje šest poboček v Praze (4×), Brně (1×)

a Liberci (1×), přičemž jen za posledních 12 měsíců je navštívilo více jak 300 000 návštěvníků. Další dva již rozestavěné

saunové světy dokončuje v Ostravě. Plány Saunia, s.r.o., jsou však mnohem větší, a proto společnost hledá další

způsoby financování výstavby.

 

Cílem je využít obrovskou mezeru na trhu saunování v ČR. I v největších českých městech, kde je neprivátních

saunových světů nejvíce, připadá na jedno zařízení tohoto typu 4× více obyvatel, než je celoněmecký průměr.

Při srovnání největších měst v obou zemích se tento poměr ještě násobí. Druhým faktorem je zvýšená poptávka

po saunování s ohledem na větší zaměření společnosti na zdravý životní styl.

 

Parametry úpisu

Úrok:

6.25 %

Konec úpisu:

31.5.2019

Emitent Saunia, s.r.o.
Název emise SAUNIA 6,25/22
Měna CZK
Celkový objem emise 250.000.000,-Kč
Datum emise 16.7.2018
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10.000,-Kč
Úrok 6.25 %
Výplata úroku 4x ročně
Termín výplaty úroků 16.10.2018, 16.1.2019, 16.4.2019, 16.7.2019, 16.10.2019, 16.1.2020, 16.1.2020, 16.4.2020, 16.7.2020, 16.1.2021, 16.4.2021, 16.7.2021, 16.10.2021, 16.1.2022, 16.4.2022, 16.7.2022
Emisní kurz 100 % jmenovité hodnoty
Aktuální cena 1 dluhopisu 10.012,- Kč
Konec upisovacího období 31.5.2019
Datum splatnosti 16.7.2022
Forma dluhopisu cenný papír na řad
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Převoditelnost dluhopisu povolena

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Tento dluhopis je k dispozici na Tržišti cenných papírů.
Přejít na Tržiště

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.