SOLEK HO 6,2/22

úrok 6.2 % p.a.

Solární energie je budoucnost, která však neleží na polích České republiky, ale na slunných pláních, jako jsou například ty v Chile. Česká firma SOLEK využívá své know-how v oblasti výstavby slunečních elektráren i v dalších zemích, ale Chile je pro ni s ohledem na ideální přírodní podmínky jasnou prioritou. Chile je navíc stabilní a velmi perspektivní trh, na který se chce společnost dále specializovat, k čemuž ji mají pomoci prostředky získané emisí korporátních dluhopisů s výnosem 6,2 % p.a.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

fixní úrok 6,2 % p. a.

fixní úrok 6,2 % p. a.

čtvrtletní výplata kupónu

čtvrtletní výplata kupónu

investice od 50.000,- Kč

investice od 50.000,- Kč

splatnost k 19.6.2022

splatnost k 19.6.2022

O společnosti SOLEK HOLDING SE

SOLEK HO 6,2/22

Firma již v Chile zprovoznila fotovoltaickou elektrárnu Cuz Cuz o celkovém výkonu 3 MWp. Jednalo se o pilotní projekt, který dopadl úspěšně a otevřel firmě dveře na chilský trh, kde nyní připravuje výstavbu solárních parků o celkovém výkonu 60 MWp. Kromě Chile firma působí také v České republice, na Slovensku a také v Rumunsku, kde již provozuje solární elektrárny o celkovém výkonu 8 MWp.

Firemní dluhopis Solek Holding SE nabízí investorům atraktivní výnos 6,2 % p.a. Investovat můžete už od 50 000 Kč a zcela bez poplatků. Investujte do úspěšné české firmy, která si svým inovativním přístupem získala pevnou pozici také na velmi perspektivních trzích v Evropě i Jižní Americe.

Parametry úpisu

Úrok:

6.2 %

Konec úpisu:

19.4.2019

Emitent SOLEK HOLDING SE
Název emise Dluhopis SOLEK HO. 6,2/2022
Měna CZK
Celkový objem emise 500.000.000,- Kč
Datum emise 19.6.2017
Jmenovitá hodnota dluhopisu 1.000,- Kč
Úrok 6.2 %
Výplata úroku 4x ročně
Termín výplaty úroků 19.12.2017, 19.3.2018, 19.6.2018, 19.9.2018, 19.12.2018, 19.3.2019, 19.6.2019, 19.9.2019, 19.12.2019, 19.3.2020, 19.6.2020, 19.9.2020, 19.12.2020, 19.3.2021, 19.6.2021, 19.9.2021, 19.12.2021, 19.3.2022, 19.6.2022
Emisní kurz 100 % jmenovité hodnoty
Aktuální cena 1 dluhopisu 1.000,- Kč
Konec upisovacího období 19.4.2019
Datum splatnosti 19.6.2022
Forma dluhopisu cenný papír na řad.
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Zpětný odkup ano
Převoditelnost dluhopisu povolena

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Tento dluhopis je k dispozici na Tržišti cenných papírů.
Přejít na Tržiště

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.