Global Energy 6,70/26

úrok 6.7 % p.a.

V posledních letech je kladen stále větší důraz na udržitelný ekonomický rozvoj. A to celosvětově. Jednou z důležitých součástí udržitelného rozvoje je i energetika a nahrazování fosilních zdrojů zdroji obnovitelnými. Do budoucna bude téměř jistě docházet k uzavírání „špinavých elektráren“, a ty pak bude potřeba něčím nahradit. To je dobrá zpráva pro Global Energy Investments.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

O společnosti GLOBAL ENERGY INVESTMENTS

Global Energy 6,70/26

Global Energy Investments, a. s. podniká v oboru obnovitelných zdrojů energie, zejména pak v solární energetice. Hlavní část skupiny tvoří 24 fotovoltaických elektráren (FVE), postavených v ČR, v Německu a Polsku. Společnost zajišťuje celý řetězec – od nákupu materiálu, přes proces dokonalé tvorby až po prodej klientovi. Může tak jednoduše předvídat, jak budou vypadat budoucí peněžní toky skupiny.

V současné době hodlá GEI využít svých zkušeností a zázemí a naplno se pustit do výzvy EU, známé pod pojmem Green deal. Chystá se obnovit výstavbu FVE v ČR a expanduje na zahraniční trhy do Španělska, Polska a Německa. Zároveň rozšiřuje oblast podnikání na navazující oblasti jako jsou systémy hromadění elektřiny a velkoobchodní distribuce součástek pro výstavbu FVE.

Jedná se o odpovědnou investici v souladu s ESG. ESG je soubor standardů, které společnost dodržuje a bere tak v potaz dopad jejich činnosti na planetu (E = environmentální vlivy), zakládá si na dobrých a férových vztazích se zaměstnanci, dodavateli a zákazníky (S = sociální vlivy), a prochází pravidelně audity a vnitřními kontrolami (G = správní vlivy).

 

ZHLÉDNĚTE VIDEO A ZJISTĚTE VÍCE

Parametry úpisu

Úrok:

6.7 %

Konec úpisu:

22.6.2022

Emitent Global Energy Investments a. s.
Název emise Global Energy 6,70/26
Měna CZK
Celkový objem emise 150 000 000 CZK (s možností navýšení na 250 000 000 CZK)
Datum emise 15.6.2021
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Úrok 6.7 %
Výplata úroku 2 × ročně (vždy k 15. 6. a 15. 12.)
Termín výplaty úroků 15.12.2021, 15.12.2022, 15.12.2023, 15.12.2024, 15.12.2025, 15.6.2022, 15.6.2023, 15.6.2024, 15.6.2025, 15.6.2026
Emisní kurz 100 % jmenovité hodnoty
Aktuální cena 1 dluhopisu 9.989,- Kč
Konec upisovacího období 22.6.2022
Datum splatnosti 15.6.2026
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Převoditelnost dluhopisu povolena

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Tento dluhopis je k dispozici na Tržišti cenných papírů.
Přejít na Tržiště

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.