Úvěry firmám a úroky investorům
výhodně a bez banky

Finance pro vaše podnikání

Vydání dluhopisu

Přímá investice s fixními výnosy

Investice do dluhopisu

Jak to funguje?

1

Velké společnosti i malé firmy potřebují peníze pro rozvoj a růst. Naším cílem je propojit firmy s investory, kteří jim s financováním rozvoje a nových projektů pomohou. Místo abyste si složitě a s nejistým výsledkem půjčili peníze u banky, zajistíme vám vydání dluhopisů, kdy jistinu (půjčenou částku) nesplácíte v průběhu, ale až na konci splatnosti dluhopisů.

2

Zpracujeme dodané podklady od emitentů a prověříme jejich důvěryhodnost. Následně obstaráme proces vydání korporátních dluhopisů emitenta s přesně určenou dobou splatnosti, minimální výší investice a pevným úrokem, který bude výhodný pro firmu a zajímavý pro investory. Všechny podklady, které budeme mít od emitentů k dispozici (podnikatelský záměr, hospodářské výsledky, emisní podmínky) pro vás zveřejníme, abyste mohli co nejlépe posoudit atraktivitu a rizikovost investice.

3

Investoři si na našem tržišti vybírají dluhopisy dle výše výnosu, rizika a doby splatnosti. Pokud máte zájem, můžeme vám pomoci s celým procesem vydání emise, včetně následné administrace, která zahrnuje vypořádání úpisů, vedení evidence vlastníků, vyplácení úroků a jistiny. Můžete však též vše řešit vlastními silami a váš dluhopis pouze inzerovat na našem tržišti dluhopisů.

Nechcete sázet všechno na jednu kartu?

Namíchejte si diverzifikované portfolio z KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ prověřených českých firem.

Volejte bezplatně na 800 297 787 nebo pište na dluhopisy@cyrrus.cz, rádi vám vše zdarma vysvětlíme.

Více o portfoliu

coctail

Nejnovější dluhopisy

Kdo jsme?

Tržiště dluhopisů jsme založili s myšlenkou vytvořit platformu, kde se snadno setkají emitenti dluhopisů a investoři hledající zajímavé výnosy. Tržiště provozuje společnost CYRRUS, a. s., která patří do holdingu CYRRUS GROUP. V tomto holdingu naleznete firmy, které se specializují na investice i platební služby. Za tržištěm dluhopisů stojí tým korporátních poradců společnosti CYRRUS, kteří spolupracují s emitentem na přípravě emise dluhopisů.

Nezmeškejte investici

Nezmeškejte investici vašeho života

Jakmile se na tržišti objeví nový dluhopis, pošleme vám e-mail.

Pevně stanovené úroky
Pevně stanovené úroky
Investice bez starostí
Investice bez starostí
Podpora českých firem
Podpora českých firem
Jednorázový poplatek 3 %
Jednorázový poplatek 3 %

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.