Úvěry firmám a úroky investorům
výhodně a bez banky

Finance pro vaše podnikání

Vydání dluhopisu

Přímá investice s fixními výnosy

Investice do dluhopisu

Jak to funguje?

1

Velké společnosti i malé firmy potřebují peníze pro rozvoj a růst. Naším cílem je propojit firmy s investory, kteří jim s financováním rozvoje a nových projektů pomohou. Místo abyste si složitě a s nejistým výsledkem půjčili peníze u banky, zajistíme vám vydání dluhopisů, kdy jistinu (půjčenou částku) nesplácíte v průběhu, ale až na konci splatnosti dluhopisů.

2

Zpracujeme dodané podklady od emitentů a prověříme jejich důvěryhodnost. Následně obstaráme proces vydání korporátních dluhopisů emitenta s přesně určenou dobou splatnosti, minimální výší investice a pevným úrokem, který bude výhodný pro firmu a zajímavý pro investory. Všechny podklady, které budeme mít od emitentů k dispozici (podnikatelský záměr, hospodářské výsledky, emisní podmínky) pro vás zveřejníme, abyste mohli co nejlépe posoudit atraktivitu a rizikovost investice.

3

Investoři si na našem tržišti vybírají dluhopisy dle výše výnosu, rizika a doby splatnosti. Pokud máte zájem, můžeme vám pomoci s celým procesem vydání emise, včetně následné administrace, která zahrnuje vypořádání úpisů, vedení evidence vlastníků, vyplácení úroků a jistiny. Můžete však též vše řešit vlastními silami a váš dluhopis pouze inzerovat na našem tržišti dluhopisů.

Nechcete sázet všechno na jednu kartu?

Namíchejte si diverzifikované portfolio z KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ prověřených českých firem.

Volejte bezplatně na 800 297 787 nebo pište na dluhopisy@cyrrus.cz, rádi vám vše zdarma vysvětlíme.

Více o portfoliu

coctail

Nejnovější dluhopisy

Kdo jsme?

Tržiště dluhopisů jsme založili s myšlenkou vytvořit platformu, kde se snadno setkají emitenti dluhopisů a investoři hledající zajímavé výnosy. Tržiště provozuje společnost CYRRUS, a. s., která patří do holdingu CYRRUS GROUP. V tomto holdingu naleznete firmy, které se specializují na investice i platební služby. Za tržištěm dluhopisů stojí tým korporátních poradců společnosti CYRRUS, kteří spolupracují s emitentem na přípravě emise dluhopisů.

Nezmeškejte investici

Nezmeškejte investici vašeho života

Jakmile se na tržišti objeví nový dluhopis, pošleme vám e-mail.

Pevně stanovené úroky
Pevně stanovené úroky
Investice bez starostí
Investice bez starostí
Podpora českých firem
Podpora českých firem
Pro investory zcela bez poplatků
Jednorázový poplatek 3 %

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.

Pokud emitent vydal ke své emisi Prospekt cenných papírů, schválení tohoto prospektu Emitenta příslušným orgánem by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny.