Jaké cookies používáme na webu?

Správce osobních údajů na webu https://www.topdluhopisy.cz je

CYRRUS, a.s.

CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 076 69 429, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl B, spisová značka 8082. (dále jen Správce).

Kontaktovat nás můžete na:

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na telefonním čísle: +420 800 297 787 nebo e‑mailem: info@cyrrus.cz

Co jsou cookies

Cookies jsoutextové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve vašem zařízení (tedy například telefon, tablet, počítač) prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Dojde tedy k rozpoznání zařízení a podle toho můžeme stránky přizpůsobit danému návštěvníkovi (například zobrazíme správnou jazykovou verzi webu). Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Jak se dělí cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k vám na web umisťuje, tj. na:

  1. Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považována za bezpečnější.
  2. Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se nejčastěji pro vyhodnocení efektivity reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

  1. Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
  2. Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

Dle účelu můžeme využití cookies rozdělit takto:

  1. Technické – umožňují základní funkce webu (např. přihlašování) nebo stránek (např. přehrávat videa, sdílet obsah apod.) Jsou tedy nezbytné pro správné fungování stránek nebo také abychom věděli, zda jste nám (ne)udělili souhlas se zpracováním cookies apod.
  2. Analytické – slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě můžeme web upravit web tak, aby se vám lépe používal.
  3. Marketingové - shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka nebo také slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již na našem webu byli. S jejich pomocí můžeme vyhodnotit úspěšnost kampaní.

Konkrétní cookies a bližší informace přímo o nich najdete v tabulce níže.

Kdy můžeme využít jednotlivé cookies

technickými a funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám stránky nemohli zobrazit správně a bezpečně.

Analytické a marketingové cookies můžeme zpracovávat pouze na základě vámi uděleného souhlasu. Ten je jen na vás a můžete ho vzít kdykoliv zpátky.

Jak lze upravit využívání cookies

Nejsnadnější cesta k odmítnutí práce s cookies je neudělení souhlasu se zpracováním. Dál můžete práci s cookies upravovat přes nastavení prohlížeče. Pokud si budete prohlížet webové stránky v tzv. anonymním režimu daného prohlížeče, cookies se také nebudou nikde ukládat. Více k výmazu či blokaci cookies najdete pro jednotlivé prohlížece zde (nutno provést pro každé jedno vaše zařízení):

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách https://www.aboutcookies.org/.

 

Jaké cookies využíváme

Náš web využívá služby Google Analytics a Google Ads poskytovanou společností Google Ireland Ltd. se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.  Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie může být společností Google přenesen mimo EU a uložen na serverech ve Spojených státech v souladu s jejich podmínkamim které si můžete přečíst zde.

Pokud jste udělili souhlas na našem webu s použitím cookies, může s nimi pracovat i třetí strana. Jaké to jsou uvadíme v tabulce:

 

Název cookie Typ cookie Kdo ji využívá Expirace Popis
_gid Analytická Google Analytics 1 den Tento soubor cookie je nastaven službou Google Analytics. Ukládá a aktualizuje unikátní hodnotu pro každou navštívenou stránku a slouží k počítání a sledování zobrazení stránek.
_gat_UA-18571801-12 Analytická Google Analytics po dokončení návštěvy Jedná se o vzorový typ souboru cookie nastavený službou Google Analytics, kde vzorový prvek v názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webové stránky, ke které se vztahuje. Jedná se o variantu souboru cookie _gat, který se používá k omezení množství dat zaznamenávaných společností Google na webových stránkách s vysokou návštěvností.
_ga Analytická Google Analytics 1 rok a 1 měsíc Tento název souboru cookie je spojen se službou Google Analytics, což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby společnosti Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je obsažen v každém požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webu.
_ga_9X20XKTVYM Analytická Google Analytics 1 rok a 1 měsíc Tento soubor cookie používá služba Google Analytics k uchování stavu relace.
gtm Analytická Google Tag Manager po dokončení návštěvy Optimalizace načítání skriptů a jejich exekuce.
__cf_bm Funkční a bezpečnostní Claudflare po dokončení návštěvy Tento soubor cookie zajišťuje návštěvníkům bezpečnost. Soubor __cf_bm je soubor cookie potřebný k podpoře služby Cloudflare Bot Management jako součást naší služby správy botů pomáhá tento soubor cookie spravovat příchozí návštěvnost, která odpovídá kritériím spojeným s boty.