SOLEK05 III 6,00/24

úrok 6 % p.a.

Solární energie je budoucnost, která však neleží na polích České republiky, ale na slunných pláních, jako jsou například ty v Chile. Česká firma SOLEK využívá své know-how v oblasti výstavby slunečních elektráren i v dalších zemích, ale Chile je pro ni s ohledem na ideální přírodní podmínky jasnou prioritou.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

fixní úrok 6 % p. a.

fixní úrok 6 % p. a.

roční výplata kupónu

roční výplata kupónu

investice od 50 000 Kč

investice od 50 000 Kč

splatnost k 30.9.2024

splatnost k 30.9.2024

O společnosti

SOLEK05 III 6,00/24

Emitentem je energetická společnost SOLEK HOLDING SE, která podniká v oboru obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na solární energetiku. Hlavní zdroje příjmů emitenta plynou z projektování, výstavby a provozu solárních elektráren v Evropě a Latinské Americe. Na trhu působí od roku 2010 a své aktivity rozvíjí především v Chile, kde se řadí rovněž k největším developerům PMGD projektů.
Od svého založení společnost zrealizovala desítky projektů o celkovém instalovaném výkonu přes 50,5 MW. Ve výstavbě a v přípravě má aktuálně 360 MW.

Centrální oblast Chile, především poušť Atacama, má téměř nejvyšší míru slunečního záření na světě, proto je zde skoro polovina plánů na rozvoj obnovitelných zdrojů zaměřena právě na fotovoltaiku. Najdeme zde ojedinělou kombinaci vysoké hodnoty sluneční iradiace a nadmořské výšky, která zaručuje nižší teploty než v jiných oblastech s vysokým osvitem (např. Afrika), čímž se zvyšuje životnost a efektivita panelů.

SOLEK v číslech

  • 50,5 MW dokončené solární elektrárny
  • 360 MW solární elektrárny ve výstavbě a přípravě
  • 1,24 mld. CZK hodnota postavených solárních elektráren
  • aktiva v hodnotě 1,85 mld. CZK
  • 20 mil. CZK cena jedné postavené MW
  • Tržní hodnota skupiny dle znaleckého posudku od GrantThorton k 31. 12. 2019 ve výši 4,6 mld. CZK

Parametry úpisu

Úrok:

6 %

Konec úpisu:

31.12.2021

Emitent SOLEK HOLDING SE; IČO: 292 02 701
Název emise SOLEK05 III 6,00/24
Měna CZK
Celkový objem emise 100 000 000 CZK
Datum emise 30.9.2021
Jmenovitá hodnota dluhopisu 50 000 CZK
Úrok 6 %
Výplata úroku 1 × ročně (vždy k 30.září)
Emisní kurz Aktuální cena 1 dluhopisu
Aktuální cena 1 dluhopisu 50.000,- Kč
Konec upisovacího období 31.12.2021
Datum splatnosti 30.9.2024
Forma dluhopisu na řad
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Převoditelnost dluhopisu povolena

Mějte jasnou představu, co a za jaké situace se bude dít s vaší investicí. Projděte si dokumenty ke stažení, kde najdete kompletní informace včetně výhod a rizik.

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Nejste přihlášený

Pokud nejste registrovaný, je potřeba projít celým registračním procesem a uzavřít smlouvu na dálku

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.

Pokud emitent vydal ke své emisi Prospekt cenných papírů, schválení tohoto prospektu Emitenta příslušným orgánem by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny.