SEKYRA GROUP FS 4,80/25

úrok 4.8 % p.a.

V současné době staví a rozvíjí své nejvýznamnější projekty, nové městské části v centrálních pražských lokalitách: Rohan City, Smíchov City a Žižkov City, celkově s více než 1 mil. m2 rezidenčních a komerčních ploch.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

Zázemí silné skupiny

Zázemí silné skupiny

Kovenanty

Kovenanty

Úrok 4,8%

Úrok 4,8%

Splatnost 06/25

Splatnost 06/25

O společnosti Sekyra Group Financial Services

SEKYRA GROUP FS 4,80/25

Sekyra Group je přední česká realitní skupina založená v roce 1996. Hlavní činností jsou investice do nemovitostí, územní rozvoj a výstavba. Má za sebou celou řadu úspěšně realizovaných projektů pro rezidenční i komerční využití. Vybudovala Národní technickou knihovnu, sídla pro Českou spořitelnu, Nestlé, T-Mobile nebo Skansku. Rovněž postavila či zrekonstruovala okolo 7 000 bytů, zejména v Praze. V současné době staví a rozvíjí své nejvýznamnější projekty, nové městské části v centrálních pražských lokalitách: Rohan City, Smíchov City a Žižkov City, celkově s více než 1 mil. m2 rezidenčních a komerčních ploch.

Parametry úpisu

Úrok:

4.8 %

Konec úpisu:

15.5.2022

Emitent Sekyra Group Financial Services, a.s.
Název emise SEKYRA GROUP FS 4,80/25
Měna CZK
Celkový objem emise 200 000 000 CZK
Datum emise 15.6.2021
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Úrok 4.8 %
Výplata úroku pololetně (vždy k 15.12. a 15.6.)
Termín výplaty úroků 15.12.2021, 15.12.2022, 15.12.2023, 15.12.2024, 15.6.2022, 15.6.2023, 15.6.2024, 15.6.2025
Emisní kurz 100% jmenovité hodnoty
Aktuální cena 1 dluhopisu 10.220,- Kč
Konec upisovacího období 15.5.2022
Datum splatnosti 15.6.2025
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Převoditelnost dluhopisu povolena

Mějte jasnou představu, co a za jaké situace se bude dít s vaší investicí. Projděte si dokumenty ke stažení, kde najdete kompletní informace včetně výhod a rizik.

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Nejste přihlášený

Pokud nejste registrovaný, je potřeba projít celým registračním procesem a uzavřít smlouvu na dálku

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.

Pokud emitent vydal ke své emisi Prospekt cenných papírů, schválení tohoto prospektu Emitenta příslušným orgánem by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny.