Dluhopisy MPG 2024

úrok 6.5 % p.a.

Masák & Partner Group, a. s. k developmentu přistupuje jinak. Vychází z činnosti architektů. Ti totiž nehledají jen výhodný obchod. Hledají projekt, který je tím nejlepším ve všech směrech.

Proč se vyplatí investice
do tohoto dluhopisu?

Luxusní nemovitosti

Luxusní nemovitosti

Úrok 6,5 %

Úrok 6,5 %

Splatnost 08/24

Splatnost 08/24

Kovenanty

Kovenanty

O společnosti

Dluhopisy MPG 2024

Společnost Masák & Partner Group, a. s. vznikla v roce 2017 jako výsledek 20leté úspěšné činnosti architektonického ateliéru Masák & Partner s obchodními partnery.


Ateliér se za tu dobu podílel na stovce realizací – ať už projekčně, tak i architektonicky. Vznikla řada úspěšných projektů, a to nejen díky obnově historických budov (Statní opera, klášter v Českém Krumlově, části Národního hřebčína v Kladrubech, hospitál Kuks či části Pražského hradu) ale i projektováním budov nových (budova NKÚ, Viladům Děvín, Šumavský dvůr v Železné Rudě).


Nyní se Masák & Partner Group, a. s. rozhodl vystupovat jako samostatný holding, jehož posláním a hlavním cílem je realizace vlastních architektonických projektů, především z oblasti rezidenčního bydlení.
Masák & Partner Group, a. s. k developmentu přistupuje jinak. Vychází z činnosti architektů. Ti totiž nehledají jen výhodný obchod. Hledají projekt, který je tím nejlepším ve všech směrech.


Z tohoto pojetí developmetu vychází realizace spočívající v citlivém urbanismu a energetické efektivitě staveb. Urbanismem je myšleno tzv. genius loci, tedy duch či neopakovatelná atmosféra místa stavby. Stavby, které tento parametr splňují, právě společnost Masák & Partner Group, a. s. vyhledává. Navíc samotnou stavbu do této atmosféry vhodně začleňuje a tím ji zároveň i uchovává.

Parametry úpisu

Úrok:

6.5 %

Konec úpisu:

20.8.2021

Emitent Masák & Partner Group, a. s., IČO: 059 26 505
Název emise Dluhopisy MPG 2024
Měna CZK
Celkový objem emise 400 000 000 CZK
Datum emise 21.8.2020
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Úrok 6.5 %
Výplata úroku Jednorázově v době splatnosti
Aktuální cena 1 dluhopisu 7.980,- Kč
Konec upisovacího období 20.8.2021
Datum splatnosti 20.8.2024
Forma dluhopisu na řad
Podoba dluhopisu zaknihovaná
Typ nabídky veřejná
Převoditelnost dluhopisu povolena

Chci investovat
do tohoto dluhopisu

Nejste přihlášený

Pokud nejste registrovaný, je potřeba projít celým registračním procesem a uzavřít smlouvu na dálku

Poslat poptávku

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.
Nebo nám zavolejte na 800 297 787

Dokumenty ke stažení

Mohlo by vás také zaujmout

Rizika dluhopisů

Dluhopisy v sobě vždy obsahují riziko selhání Emitenta. Tímto rizikem se rozumí, že Emitent nebude v budoucnu schopen splatit jistinu a výnos dluhopisů. V takovém případě může Investor ztratit celý investovaný kapitál. Na burze nekotované dluhopisy zpravidla nelze před splatností prodat a je nutné je držet do splatnosti, nestanoví-li Emisní podmínky jinak. Provozovatel ani Obchodník neprovádí investiční hodnocení Emitentů ani dluhopisů a neposkytuje investiční doporučení či poradenství k nákupu dluhopisů. Činnost Provozovatele ani Obchodníka nikterak nesouvisí s podnikatelskou činností Emitenta dluhopisů a Provozovatel ani Obchodník neodpovídá za splacení dluhopisů Emitentem. Provozovatel důrazně doporučuje Investorům, aby se před nákupem jakýchkoliv dluhopisů důkladně seznámili s Emisními podmínkami, případně prospektem dluhopisů a hospodářskou situací Emitenta. Riziko nesplacení dluhopisů Emitentem nese v celém rozsahu Investor. Na dluhopisy se nevztahují pravidla žádného garančního systému.

Více informací o rizicích najdete v Obchodních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi, podrobnosti naleznete zde.